Portfolio > Photography, 1978 - 1980

Thaddeus, Sackville, NB, 1980
Thaddeus, Sackville, NB, 1980
gelatin silver print
5.5 x 5.5"
1980